veehoidla

veehoidla, paisutatud jõeosa vm maapinnanõkku või kaevatud süvendisse rajatud tehisveekogu, moodustatud peamiselt energeetika, laevaliikluse, veevarustuse jms tarvis, Eestis nt Narva veehoidla.

VE, 2006