veerežiim

veerežiim, geograafias vee hulga ja taseme ajaline muutumine veekogus, soos ja põhjaveekihtides. Jõgede veerežiimi iseloomustavad suurvesi (igal aastal ühel ja samal ajal korduv veetaseme kõrgseis) ja madalvesi. Jõe veetaseme juhuslik (nt paduvihma põhjustatud) kõrgseis on tulv; voolusängi ummistumise või mere (ka järve) ajuvee põhjustatud kõrgseisu nimetatakse kõrgveeks.

VE, 2006