vegetatiivne

vegetatiivne, 1. taimeline, taimset päritolu, animaalse vastand. – 2. kasvuga või suguta paljunemisega seoses olev, generatiivse vastand. – 3. autonoomselt talitlev, tahtele mittealluv.

VE, 2006