vernjee

vernjee, noonius, mõõteriista (näiteks teodoliidi, planimeetri) põhiskaala jaotise murdosade lugemist võimaldav liikuv lisaskaala; suurendab mõõteriista lugemi täpsust. 

EME 2, 2009 (J. Randjärv)