vesilikud

vesilikud, triitonid (Triturus), Euraasia sabakonnalised. Kevadel – sigimisperioodil – viibivad vees. Talvituvad peitunult, veest eemal. Eestis elavad tähnikvesilik (T. vulgaris; looduskaitse III kategooria liike, pikkus 8–11 cm) ja harivesilik (T. cristatus; looduskaitse II kategooria liike, pikkus 14–18 cm, pulmarüüs isasel on seljal hari).

VE, 2006