viisaastak

viisaastak, NSV Liidus 1928–42 ja 1946–90 rakendatud direktiivne tööstuse ja põllumajanduse arendamise viie aasta plaan.

VE, 2006