Viks, Ülle

Ülle Viks

Ülle Viks (24. IV 1948 Türi), keeleteadlane, filoloogiadoktor (1994). Lõpetas 1971 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Töötanud 1971. aastast Eesti Keele Instituudis (2008. aastast vanemarvutilingvist; teadusnõukogu liige), juhtinud sõnastike andmebaasi ja arvutuslingvistika töörühmade tegevust. Tegelnud eesti keele morfoloogilise süsteemi modelleerimisega, traditsiooniliste sõnastike formaliseerimisega ning grammatika ja sõnastiku seostega. Osalenud nii Eesti-sisestes kui ka Euroopa Liidu keelealastes ühisprojektides ja sõnastike interneti jaoks ettevalmistamises, pidanud loenguid Tartu, Oulu ja Uppsala ülikoolis. „Eesti keele grammatika” II (1995) ja „Eesti keele seletava sõnaraamatu” I–VI (2009) toimetajaid.

Ülle Viks on Emakeele Seltsi, rahvusvahelise arvutilingvistide liidu (Association for Computational Linguistics) ja Euroopa leksikograafide liidu (European Association for Lexicography) liige, kuulub ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi.

Töid

 • Klassifikatoorne morfoloogia. Verb (1980)
 • Klassifikatoorne morfoloogia. Noomen (1982)
 • ike vormisõnastik 1–2 (1992)
 • Eesti-vene sõnaraamat I–V (1997–2009, koostajaid)
 • Norra-eesti eesti-norra sõnaraamat (1998, 22005, koos T. Farbregdi ja S. Kangruga)
 • Eesti-norra norra-eesti taskusõnaraamat (Oslo, 1999, koos T. Farbregdi ja H. Lepaga) 

Autasud

 • Ajakirja Keel ja Kirjandus aastaauhind (1984) 
 • Valgetähe V klassi teenetemärk (2001) 
 • Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind (2001)

Kirjandus

 • H-J. Kaalep. Toetus eesti keelele tema olelusvõitluses: Ü. Viksi „Väike vormisõnastik”. – Keel ja Kirjandus 1994, 7
 • Kiriusutelu Ülle Viksiga. – Keel ja Kirjandus 1998, 4
 • N. Melts. Suur töö – viieköiteline eesti-vene sõnaraamat on saanud kaante vahele. – Oma Keel 2010, 2

EE 14, 2000; muudetud 2011