zootehnika

zootehnika, 1. loomakasvatusteadus, põllumajandusloomade põlvnemist, vormide ja tõugude kujunemist, aretamist (tõuaretust), söötmist, pidamist, hooldamist ja kasutamist käsitlev rakendusteadus. – 2. loomakasvatusega tegelev põllumajanduse haru.

VE, 2006