Mereleksikon

Liinilaev Sovereign of the Seas

Mereleksikon on eestikeelne ja Eesti-keskne merendusalane veebipõhine entsüklopeediline teatmeteos. Leksikoni aluseks on 1996. aastal ilmunud teos „Mereleksikon”, mille artiklid digiteeritakse ja uuendatakse ning millele lisatakse hulk uusi, eelkõige tänapäevast merendust käsitlevaid artikleid. Käesoleva projekti raames kirjutatakse ja täiendatakse 4200 artiklit, mis on omavahel seotud siseviidetega, samuti lisatakse viited veebileksikonist väljaspool asuvale materjalile. Suurem osa artikleid on illustreeritud fotode, jooniste, kaartide, skeemide ja tabelitega. Valik leksikoni Eesti-teemalisi artikleid tõlgitakse inglise keelde. 

Uue leksikoni artiklid tehakse lugejale kättesaadavaks järk-järgult, vastavalt nende valmimisele.

Parvlaev Regula

Mereleksikoni uuendab ja täiendab MTÜ Entsüklopeedia, tehes koostööd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Mereakadeemia, Eesti Meremuuseumi, Eesti Mereväe ja Veeteede Ametiga.

Artiklite autorid on oma valdkonna parimad asjatundjad (vt autorite nimekirja).

Projekti rahastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium sihtotstarbelise eraldisena mittetulundusühingutele ja sihtasutustele ettenähtud vahenditest.

Mereleksikon on osa Eesti Entsüklopeedia teabevaramust.