Sumeri linnad
Teekond
Seotud märksõnad
E-Eri
Eridu
G-Gir
Girsu
I-Isi
Isin
K-Kis
Kish
L-Lag
Lagash
Lar-Lar
Larsa
M-Mar
Mari
N-Nip
Nippur
U-Uba
Ubaid
Um-Umm
Umma
Ur-Uru
Ur • Uruk