õigusjärglus

õigusjärglus, suktsessioon, õiguse minek ühelt subjektilt teisele, kusjuures õigussuhe säilib. Üldise õigusjärgluse korral omandab õigusjärglane kõik eelkäija õigused ja kohustused (nt kahe juriidilise isiku liitumise puhul), eriõgusjärgluse korral ainult mõne õiguse.

VE, 2006