öeldis

öeldis, predikaat, lauseliige, mis näitab, mida lauses millegi või kellegi kohta teatatakse (puud kõikusid), küsitakse (kas sa lähed?), kästakse (võta teine!), soovitakse (tuleks ta juba!) või keelatakse (ärgu ta tulgu!).

VE, 2006