lause

lause, keeleteaduses ühest või mitmest üksteisele järgnevast sõnast koosnev lühim kõnelõik. Suhtluse eesmärgi järgi liigitatakse laused väit-, küsi-, hüüd-, soov- ja käsklauseteks, struktuuri alusel liht- ja liitlauseteks (koosneb osalauseist).

VE, 2006