Öpik, Paul

Paul Öpik

Paul Öpik (22. I 1888 Tallinn – 23. VI 1967 Tallinn), majandustegelane, Armin, Ernst ja Oskar Öpiku vend, Ilmar Öpiku isa, Andres ja Lembit Öpiku vanaisa. Lõpetas 1906 Tallinna Reaalkooli ja 1913 Riia Polütehnilise Instituudi. 1912–13 Viljandi Vastastikuses Krediitühisuses ärijuht. Osales 1914–17 ohvitserina Esimeses maailmasõjas, seejärel nooremleitnandina Vabadussõjas. Oli Eesti rahanduse rajajaid. Töötas 1918 Ühistegevuse Büroos revident-instruktorina, 1918–25 Rahandusministeeriumis (1923–25 riigikassa juhataja). 1925–28 Eesti Panga direktor, 1928–40 Pikalaenu Panga president. 29. XI 1922 – 25. I 1923 I Riigikogu liige (asendusliige, astus ise tagasi). 1923–31 Riigi Trükikoja nõukogu esimees, kuulus veel mitme ettevõtte ja asutuse nõukokku ja juhatusse. Oli 1941–45 asumisel Põhja-Uuralis ja Sverdlovski oblastis, seejärel töötas Tallinnas arveametniku ja raamatupidajana. Paul Öpik on maetud Pärnamäe kalmistule.

Autasud

  • Eesti Punase Risti II järgu I astme teenetemärk (1935)
  • Kotkaristi V klassi teenetemärk (1936)
  • Valgetähe II klassi teenetemärk (1938)

EE 14, 2000; muudetud 2011