üldnimi

üldnimi, apellatiiv, mingite esemete, nähtuste või muud liiki ja ühtlasi selle liigi mis tahes liiget tähistav nimisõna (näiteks inimene, vesi).

VE, 2006