inimene

inimene, kõrgeima arengutasemega organism, mõistusega, mõtlemis- ja rääkimisvõimeline ühiskondlik olend, kes on suuteline tootma tööriistu ja nendega keskkonda mõjutama ja muutma. Eristub teistest loomadest ka loomisvõime poolest. Loomasüsteemis kuulub inimene imetajate klassi esikloomaliste seltsi inimlaste sugukonna Homo perekonda. Esimesed Homo liigid ilmusid umbes 2,5 miljonit aastat tagasi. Nüüdis- ehk pärisinimene (Homo sapiens) ilmus umbes 150 000 aastat tagasi, tema algkodu on Aafrika. Ta erineb teistest elavatest inimlastest vähese karvkatte, lünkadeta hambaridade, hästi arenenud aju ja lõuatsi ning püstikäimise (bipedaalsuse) poolest. Inimese kehamassist moodustavad üle poole liikumiselundid (skelett ja lihased), need annavad talle iseloomuliku väliskuju.

VE, 2006