Aamisepp, Ilmar

Ilmar Aamisepp (6. IV 1927 Jõgeva – 13. VIII 1992 Tallinn), põllumajandusteadlane ja -juht, sporditegelane, Julius Aamisepa poeg, Ants Aamisepa ja Valve Jaaguse vend, põllumajanduskandidaat (1973), Helsingi ülikooli audoktor (1984). Lõpetas 1952 agronoomia erialal Eesti Põllumajandusakadeemia. Töötas 1961–83 ENSV Põllumajandusministeeriumis (1962–66 Teaduse ja Propaganda Valitsuse juhatajana, 1966–71 põllumajandusministri asetäitjana ja 1971–83 I asetäitjana), oli 1983–84 ENSV Agrotööstuskomitee esimehe asetäitja, 1984–88 Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi direktor, 1988–92 samas nõunik. Uurinud peamiselt kartulikasvatust. Oli maasportlaste ürituste organiseerimise komiteede esimees ning põllumajandusalade kutsevõistluste juhendite ja võistlusmääruste koostajate juht, üle-eestilistel võistlustel peakohtunik.

Jõu auliige (1971). ENSV teeneline põllumajandustöötaja (1974). Nõukogude Eesti preemia 1970.

Töid

  • Põldherne kasvatamine (1962)
  • Kartulisaagi olenevus mullast, sademetest ja agrotehnikast (1974)

Kirjandus

  • Ilmar Aamisepp. In memoriam. – Agraarteadus 3, 1992
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000, lk 15

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000 (V. Kruus); ESBL, 2011