Aaron

Aaron, Vanas Testamendis Moosese vend, Leevi hõimust pärit ülempreester, algatas kuldvasika kummardamise.

VE, 2006