Mooses

Mooses, Vanas Testamendis (1–5 Moosese raamat) Iisraeli rahva juht I aastatuhande I poolel eKr. Juhtis iisraellaste äraminekut Egiptusest, sai Siinai (või Hoorebi) mäel Jumalalt Toora (käsulauad).

VE, 2006