absoluutne kuulmine

absoluutne kuulmine, inimese võime määrata helikõrgusi kuulmise järgi, muusikariista abita.

VE, 2006