absurdikirjandus

absurdikirjandus, groteski, sürrealismi ja dadaismi võtteid rakendav ning tegelikkuse ja iseäranis keelekasutuse ebaloogilisuse äärmusi kujutamisvõttena kasutav kirjandus. Kujunes 1950. aastail (Samuel Beckett, Eugène Ionesco).

VE, 2006