agentuur

agentuur, agendi ülesandeid täitev asutus, toimistu.

Välislink

VE, 2006