ainsus

ainsus, singular, keeleteaduses arv, mis väljendab, et kõnealuseid objekte on üks.

VE, 2006