aisting

aisting, psühholoogias esemete ja nähtuste üksikomaduste vahetu tunnetamine meelte abil. Inimese aastail põhinevad taju, kujutlus ja mõtlemine. On nägemis-, kuulmis-, valu-, kompimis-, maitsmis-, temperatuuri-, vibratsiooni- ja orgaanilisi aistinguid (nt nälg, janu).

VE, 2006