taju

taju, pertseptsioon, psühholoogiline protsess, esemete ja nähtuste meeleline tervikpeegeldus ajus. Tugineb aistinguile, ühendab ja korrastab aistinguid terviklikuks tajukujundiks, vahendab objektiivset maailma ning aitab kohaneda keskkonnaga. Taju on tihedas seoses tähelepanu ja mäluga ning sõltub kogemustest, mõtlemisest, vajadustest, huvidest ja muust.

VE, 2006