ajaviitekirjandus

ajaviitekirjandus, triviaalkirjandus, kunstikavatsuslikult vähenõudlik ilukirjandus, mis taotleb eeskätt ajaviitelist põnevust, nüüdisaja massikultuuri osa. Ajaviitekirjanduse peamised vormid on seiklus-, põnevus- ja õuduskirjandus (action, thriller, horror, fantasy), armastus- ja kriminaalromaan ning ulmekirjandus.

VE, 2006