ilukirjandus

ilukirjandus, belletristika, proosas ja värssides kirjutatud ilukirjanduslikud teosed. Klassikaline jaotus: eepika, dramaatika ja lüürika. Eristatakse järgmisi žanre: proosas romaan, novell ja jutustus, näitekirjanduses draama, tragöödia ja komöödia. Vastandub fakti- ja teaduskirjandusele.

VE, 2006