akadeemiline kraad

akadeemiline kraad, nimetus, mis väljendab teaduslikuks või muuks vaimse loovusega seosnevaks tegevuseks valmiduse astet, jaguneb teaduskraadiks (antakse teaduslike uuringute põhjal kirjutatud väitekirja kaitsnuile) ja kutsekraadiks (antakse kutsealast loomingulist professionaalsust tõestanuile, näiteks muusika alal).

VE, 2006