alkaan

alkaan, parafiin, küllastunud atsükliline süsivesinik, mille üldvalem on CnH2n+2 (nt etaan C2H6).

VE, 2006