aluminotermia

aluminotermia, oksiidist vaba metalli saamine alumiiniumi- ja oksiidipulbri segu süütamise teel. Reaktsiooni iseeneslikul jätkumisel tekib kõrge temperatuur – kuni 3500 ºC. Kasutatakse näiteks kroomi, volframi ja titaani tootmiseks ning keevitamiseks (termiitkeevitus).

VE, 2006