alus (tehnika)

alus, ehituses pinnase või kivimi osa, mis võtab vahetult vastu ehitise surve.

VE, 2006