pinnas

pinnas, maakoore pindmist kihti moodustavad kivimid, setted, muld ja kultuurkiht. Jaotatakse kaljupinnaks (koosneb hea kandevõimega kristalseist või settekivimeist) ja irdpinnaks (kõik settekivimeist erinevat tüüpi pinnad, sealhulgas ka tehispinnas).

VE, 2006