andmeside

andmeside, elekterside, mille ülesanne on arvutisse sisestatava või arvutist väljastatava info edastamine. Rakendatakse üldkasutatavaid sideliine (nt telefonikaabelliine), satelliitsidet ja selleks otstarbeks ehitatud koaksiaal- ja valguskaabelliine.

VE, 2006