satelliitside

satelliitside, sidetehiskaaslaste vahendusel peetav side. Korraldatakse telefon-, telegraaf- ja andmesidet, edastatakse ringhäälingu- ja televisiooniprogramme ning juhitakse navigatsiooni.

VE, 2006