Apel, Karl-Otto

Karl-Otto Apel [a:pl] (15. IlI 1922), saksa filosoof. Oli 1962–69 Kieli, 1969–72 Saarbrückeni ja seejärel Maini-äärse Frankfurdi ülikooli professor.

Vaimuloolise meetodi, Ludwig Wittgensteini ja Frankfurdi koolkonna mõjul arendas keele- ja kommunikatsioonikeskset inimesekäsitust.

Töid

  • Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Vico (1963)
  • Transformation der Philosophie (2 kd, 1973–76)
  • Die „Erkldren – Verstehen” – Kontroverse in transzendentalpragmatischer Sichl (1979)

EE 13, 1999