Aps, Robert

Robert Aps

Robert Aps (7. IX 1944 Sotši) zooloog (ihtüoloog) bioloogiakandidaat (1981). Lõpetas 1972 bioloogina Tartu Riikliku Ülikooli. Olnud 1972–92 Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Tallinna osakonna (hilisem Eesti Mereinstituut) nooremvanem- ja juhtivteadur, 1992–96 Eesti Kalaameti info- ja arenguosakonna ning varude osakonna juhataja ja peadirektori asetäitja, 1997–2000 keskkonnaministeeriumi kalanduse osakonna asejuhataja, aastast 2000 Eesti Mereinstituudi asedirektor. Tegelnud kalade vanuse määramise ning kalavaru kasutamise ja kaitsega. 1995–97 Eesti kalandusnõukogu esimees, 1996–99 Eesti Kalakapitali Nõukogu esimees, aastast 1996 Eesti esindaja Eesti ja Venemaa Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve valitsustevahelises kalanduskomisjonis, aastast 1996 Eesti esindaja Euroopa valitsustevahelises kalandusorganisatsioonis EASTFISH/EUROFISH, aastast 1997 Euroopa säästva arengu asjatundjate rühma ning ÜRO toitlus- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) Eesti komitee liige, aastast 1998 Eesti delegaat rahvusvahelises mereuurimise nõukogus, aastast 1999 Eesti esindaja rahvusvahelises Läänemere kalanduskomisjonis. Juhtinud mitmel rahvusvahelisel kalandusläbirääkimisel Eesti delegatsiooni.

Töid

  • Sprat stock dynamics in the Northern Baltic, 1950-1987. – Proceedings. International Council for the Exploration of the Sea 190, 1989
  • Baltic fisheries – the key demand is for integration (koos H. Cwiklinski ja J. W. Owsinskiga). – Nordic-Baltic Europe is Restructuring: Looking for Integration Fits; Varssavi, 1994
  • The fishery industry in Estonia (koos L. Vaarja ja T. Lillipuuga). – FAO/EASTFISH. Fishery Industry Profile 5, 1997

Kirjandus

EE 14, 2000; muudetud 2011