arenenud maad

arenenud maad, suhteliselt mitmekesise majandusega, suure rahvatuluga ja kõrge elatustasemega riigid. Varem nimetati tööstusmaadeks, ent praeguseks on see nimetus vananenud, sest kõrgem arengutase ei sõltu enam niivõrd tööstuse, kuivõrd teeninduse, sh nn teadusalase arengu, infoteeninduse jms tasemest.

VE, 2006