rahvatulu

rahvatulu (inglise national income, lühend NI ), kõigi inimeste aasta tulude üldsumma. Rahvatulu arvutamiseks lahutatakse SNA-meetodil saadud rahvamajanduse kogutoodangust (RKT-st) amortisatsiooni, ettevõtetevaheliste transfertmaksete ja kaudsete maksude summa.

VE, 2006