aritmeetika

aritmeetika, matemaatika vanim haru, käsitleb arvude (eeskätt naturaalarvude) lihtsamaid omadusi ja arvudega sooritatavaid tehteid.

VE, 2006