matemaatika

matemaatika, teadus mitmesugustest hulkadest (arvudest ehk arvuhulkadest, kujunditest ehk punktihulkadest, funktsioonidest jne), nende omadustest ja seostest. Matemaatikat enamasti ei huvita hulga elementide ja struktuuri seoste sisuline tähendus. Matemaatikale on iseloomulik sümbolite (matemaatikamärgid) ja valemite keel, mis võimaldab lühivormis hõlmata väga mahukaid mõisteid ja järeldusi.

VE, 2006