artikkel (keeleteadus)

artikkel, keeleteaduses nimisõna laiendav lühisõna või afiks. Artikkel eristab sõna määratud (definiitset) ja määramatut (indefiniitset) vormi.

VE, 2006