Aru, Krista

Krista Aru (aastani 1983 Krista Muldma; 1. VIII 1958 Pagari küla, Mäetaguse külanõukogu), ajakirjandusteadlane ja muuseumitöötaja, filosoofiamagister (1992), ajakirjandusdoktor (2010). Lõpetas 1981 Tartu Riikliku Ülikooli ajakirjandusosakonna cum laude. Olnud 1981–93 Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud, 1993–95 Q-Raadio peatoimetaja, 1995–2005 Eesti Kirjandusmuuseumi direktor, aastast 2006 Eesti Rahva Muuseumi direktor. Uurinud eesti ajakirjanduse, eriti ajalehe Postimees ajalugu.

Töid

 • Professor Juhan Peegli trükitööde nimestik (1989, koostaja)
 • Eesti ajakirjandus kirjandusliku mõtte kajastajana aastail 1896–1907 (1992, magistritöö)
 • Eesti ajakirjanduse teed ja ristteed: Eesti ajakirjanduse arengust (XVII sajandist XX sajandini) (1994, autoreid)
 • Academia Journalistica : 40 aastat akadeemilist ajakirjandusharidust Eestis (1994, koostaja koos Roosmarii Kurvitsa ja Sulev Uusiga)
 • Jaan Tõnisson vajas Postimeest ja Postimees vajas Jaan Tõnissoni. – Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat, 1998
 • Oskar Kallas: artikleid Oskar Kallase elust ja tööst (1998, koostaja)
 • Üks kirg, kolm mõõdet: peatükke eesti toimetajakesksest ajakirjandusest: K. A. Hermann, J. Tõnisson, K. Toom  (2008)
 • Eesti toimetajakeskne ajakirjandus kodanikuühiskonna kujundaja ja omakultuuri kandjana ajalehe Postimees (1886–1935) näitel. [Võrguteavik.] Analüütiline ülevaade monograafia Üks kirg, kolm mõõdet: peatükke eesti toimetajakesksest ajakirjandusest: K. A. Hermann, J. Tõnisson, K. Toom  kultuuriloolise tausta ja probleemistiku tõlgendamiseks (2010, doktoritöö) 

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 1998– SA Kultuurileht (endine RAS Perioodika) nõukogu liige
 • 2000– Eesti Rahvusarhiivi teadusnõukogu liige 
 • 2003–08 Põlva Talurahvamuuseumi nõukogu liige
 • 2001– Kultuuriväärtuste digitaalse säilitamise nõukogu liige
 • 2004– Eesti Maaülikooli kuratooriumi liige 
 • 2004–07 Riikliku programmi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" juhtkomitee liige
 • 2006–10 Muinsuskaitse Nõukogu liige 
 • 2006– Eesti Rahva Muuseumi teadusnõukogu esimees
 • 2007– Eesti Muuseuminõukogu liige

 

Autasud

 • Valgetähe III klassi teenetemärk (2000)
 • Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia (2005)

Välislingid

EE 14, 2000; muudetud 2011