arv

arv, matemaatika põhimõisteid. Hõlmab nii loendamisel saadava naturaalarvu mõiste kui ka selle üldistused (täisarv, ratsionaalarv, reaalarv, kompleksarv).

VE, 2006