arvutigraafika

arvutigraafika, raalgraafika, arvuti abil piltkujutiste loomine, töötlemine, jäädvustamine ja esitamine. Hõlmab näiteks tabeli järgi diagrammi loomist ja ruumilise virtuaalreaalsuse modelleerimist. Põhiliigid: bitt- ja vektorgraafika.

VE, 2006