ASCII

ASCII (<ingl American Standard Code for Information Interchange ’Ameerika infovahetusstandardkood’), arvutis kasutatav tähtede, numbrite ja mõne märgi standardne seitsmekohalise (laiendatud variandis kaheksakohalise) kahendarvuga esitamise viis, näiteks A – 100 0001 ehk kümnendarvuna 65.

VE, 2006