Asva (linnamägi)

Asva, Asva Linnamäe põld, linnamägi Saaremaal Laimjala vallas Asva külatuumikust kagus paikneval, varem põlluna kasutatud moreenseljakul. Umbes 3500 m2 suurusel alal on hilispronksiajal (9.–6. sajandi eKr) olnud kivitaraga ümbritsetud kindlustatud asula, I aastatuhande III veerandil aga linnus. Kaevamisel 1934, 1934–39 (Richard Indreko), 1948 (Artur Vassar), 1949 (Marta Schmiedehelm) ja 1965–66 (Vello Lõugas) on uuritud u 570 m2. Asva asula jäänused on Eesti rikkalikem pronksiaja leiukoht, sealt on saadud mitmekesist keraamikat (rohkem kui 30 000 kildu, neist mitmel odra-, nisu- ja kaeraterade jälgi), rohkesti luu- ja sarvesemeid (nooleotsi, hülgeharpuune, kõplaid, linatöötlemisriistu, lusikaid, ehtenõelu jm), savist pronksivaluvormide ja tiiglite tükke ning kivi- ja pronksesemeid. Osteoloogilises materjalis on ülekaalus koduloomade (veise, lamba, kitse, sea, hobuse) ja hüljeste luud.

Kirjandus

  • R. Indreko. Asva linnus-asula. – Muistse Eesti linnused. Tartu, 1939
  • A. Wassar. Укрепленное поселение Асва на острове Сааремаа. – Muistsed asulad ja linnused. Tallinn, 1955

EE 12, 2003