Aul, Juhan

Juhan Aul (aastani 1931 Juhan K l e i n; 15. X 1897 Pirivere küla, Suigu vald – 29. VIII 1994 Tartu), zooloog ja antropoloog, eesti antropoloogia rajaja, bioloogiadoktor (1938); taluniku poeg. Lõpetas 1921 Tallinna Õpetajate Seminari ja 1928 Tartu Ülikooli. Käsitles doktoriväitekirjas esimest korda tõeselt eestlaste antropoloogilist kuuluvust. Töötas õpingute ajal kooliõpetajana ja lektorina, oli 1928–38 TÜ-s vanemassistent ja 1939–82 õppejõud (aastast 1957 professor; 1958–69 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) zooloogiakateedri juhataja), aastast 1993 emeriitprofessor; aastast 1947 töötas ühtlasi ka Teaduste Akadeemia bioloogia instituudis, kus rajas zooloogiasektori. 1950–54 ei tohtinud lõssenkistide nõudel TRÜ-s ega ka bioloogia instituudis töötada. On Eesti paleoantropoloogia ja biomeetria ning bioloogiaalase andmetöötluse algatajaid (mõõtis ja kirjeldas antropoloogiliselt üle 50 000 inimese). Arendanud eestikeelset zooloogia ja antropoloogia terminoloogiat, avaldanud zooloogia-, antropoloogia- ja pedagoogikaalaseid teoseid (sh õpikuid ja käsiraamatuid). Uurimustes käsitles eestlaste tõulist kuuluvust, pikkust ja raskust ning tõugude segunemist. Pööras erilist tähelepanu soolisele dimorfismile ning kooliealiste ja noorukite antropoloogiale. Huvitus ka sotsiaalantropoloogiast, avaldas uurimusi maa- ja linnaelanike antropoloogiliste erinevuste kohta. Oli koos Richard Indrekoga Eesti esimesi paleoantropolooge. Kogus andmeid Eesti konnade leviku kohta. Rajas 1939 Eesti Loodusuurijate Seltsi antropoloogiasektsiooni ja juhatas seda elu lõpuni. Sai Baeri preemia 1976.

Tema abikaasa Salme Aul (1911–98) töötas 1947–68 TRÜ zooloogiakateedris vanemõpetajana, tegeles füsioloogia ja histoloogiaga ning juhendas pedagoogide väljaõpet. 

Töid

 • Katseline ja vaatlusline taimeteadus (1922)
 • Pärivus ja rahvas (1926)
 • Teekond nahasse: naha bioloogia (1927)
 • Pärivus ja valik (1927, autoreid)
 • Kodumaa neljajalgsed (1931)
 • Squelettes néolithiques en Estonie. – Mélanges de préhistoire et d'anthropologie (1934, Toulouse)
 • Eesti NSV imetajad (1957, autoreid)
 • Антропология эстонцев (Anthropologia estonica). – Tartu Ülikooli toimetised 158, 1964
 • Inimese anatoomia (1962, 1976 ümbertöötatud)
 • Selgroogsete zooloogia (1969, autoreid)
 • Eesti kooliõpilaste füüsilise arengu hindetabelid (1974)
 • Eesti naiste antropoloogia. – Tartu Ülikooli toimetised 438, 1977
 • Zooloogia võõrsõnade leksikon (1978)
 • Eesti kooliõpilaste antropoloogia (1982)

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 1939–1994 Eesti Loodusuurijate Seltsi antropoloogiasektsiooni juhataja
 • kuni surmani 1994 Eesti Anatoomide, Histoloogide ja Embrüoloogide Seltsi terminoloogiakomisjoni liige

Autasud

 • Karl Ernst von Baeri preemia (1976)
 • Tartu Ülikooli mälestusmedal (1982)

Kirjandus

 • J. Aul. Kuidas minust sai antropoloog. – Eesti Loodus 12, 1982, lk 797–799
 • Professor Juhan Aul. Kirjanduse nimestik 1919–1989. Tartu, 1990
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tallinn, 2000, lk 109

EE 14, 2000; ETBL 2000 (L. Heapost)