zooloogia ja botaanika instituut

zooloogia ja botaanika instituut, lühend ZBI, endine teadusasutus; hoone asub Tartus. Olnud pikka aega Eesti keskne bioloogiaalane uurimisasutus, nüüd Eesti Maaülikooli koosseisus.

Asutati 1947, oli aastani 1997 Eesti Teaduste Akadeemia (TA) instituut, kandis 1952. aastani nime Bioloogia Instituut. 1998 sõlmisid ZBI ja Eesti TA assotsiatsioonilepingu. 1999 taaskäivitus ZBI-s kraadiõpe botaanika, mükoloogia, hüdrobioloogia ja loomaökoloogia erialal. 2002 liideti ZBI Eesti Põllumajandusülikooliga (2002–05 oli nimeks EPMÜ zooloogia ja botaanika instituut). Aastast 2005 töötavad ZBI endised sektorid (botaanika, mükoloogia ja zooloogia) Eesti Maaülikooli (EMÜ) põllumajandus- ja keskkonnainstituudi koosseisus. 2001 loodi ZBI Võrtsjärve limnoloogiajaamas rakendushüdrobioloogia õppetool (praegu õpetatakse seda eriala ja hüdrobioloogiat EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuses). ZBI on asutamisest peale tegelnud Eesti taimkatte, loomastiku, seenestiku, veekogude, maismaa ökosüsteemide ja neis toimuvate protsesside uurimisega erinevatel bioloogilise organisatsiooni tasemetel. Uuringuid on mikroevolutsiooni, süstemaatika, populatsioonibioloogia, bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide talitluse alalt. Instituut on välminud abinõusid ja andnud soovitusi liikide, nende kasvukohtade (elupaikade), ökosüsteemide ja bioressursside seisundi hindamiseks, kaitsmiseks ning taastamiseks. Esialgu oli instituudis neli sektorit: botaanika-, hüdrobioloogia-, metsa- ja zooloogiasektor. 1963 eraldus instituudist metsasektor, mille alusel moodustati Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratoorium (sellest loodi 1969 Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut). Instituudi juures tegutses 1958–62 mereihtüoloogia, 1968–77 protozooloogia ja 1974–91 merebioloogia osakond. 

ZBI-le kuulus Eesti suurim kõrgemate taimede kollektsioon (üle 165 000 herbaarlehe), ainulaadne seeneherbaarium (umbes 166 000 eksemplari) ja seente puhaskultuuride kollektsioon (umbes 1950 polüspoorset kultuuri, enam kui 400 liigist, ja umbes 700 monospoorset isolaati), rikkalik entomoloogiline kollektsioon (umbes 400 000 säilikut, 10 000 liigist), täiuslikud ämblike (516 liigist) ja mageveeselgrootute jt süstemaatiliste rühmade taksonoomilised kogud ning väiksemate süstemaatiliste rühmade taksonoomilised kogud. Need kogud asuvad EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi osakondades. ZBI-l on olnud juhtiv osa Eesti elusloodust puudutavate monograafiliste ülevaadete, uurimuste ja määrajate koostamisel (nt 2001 ilmunud Arvi Järvekülje koostatud „Eesti jõed”).

Loe täiendavalt artiklit Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

zooloogia ja botaanika instituudi direktorid

1947–77 Harald Haberman
1977–85 Kalju Paaver
1985–90 Erast Parmasto
1990–96 Andres Koppel
1996–2004 Urmas Tartes

  

EE 12, 2003; muudetud 2011