Avinurme vald

Avinurme valla üldandmed
Elanike arv (2010) 1487
Pindala  193,62 km2
Vallavanem Arvi Liiv (kt)
Maakond Ida-Virumaa

Avinurme vald asub Ida-Virumaa edelaosas, keskus Avinurme alevikus.

Asustus ja rahvastik

Asustus on koondunud peamiselt suurte teede äärde.

Vaata ka Avinurme valla elanike arv asulati (2000)

Loodus

Vald paikneb Alutaguse madalikul. Loodusoludest tulenevalt on piirkonnas rohkesti saare-lõpulisi kohanimesid (Kaevussaare, Sälliksaare, Änniksaare, Tammessaare, Rehessaare jt). Soid: Maetsma soo ja Adraka raba. Vooluveekogudest läbib valda Avijõgi (48 km). Avinurme valla piires on Paadenurme looduskaitseala kaks lahusosa ja osa Avijõe hoiualast. Ulvi küla maad jäävad Võtikvere looduskaitseala piiresse. Avinurme alevikus kasvavad kaitsealused pärnad.

Ettevõtlus ja transport

Piirkond on tuntud puutöönduse poolest (Avinurme pütilaat). Puidutöötlemise ettevõtted on ka valla peamised tööandjad.

Haridus ja kultuur

Vallas asub Avinurme Gümnaasium. Ulvis tegutseb Avinurme Kultuurikeskuse filiaal ja raamatukogu.

Kitsarööpmelise raudtee taastatud lõik

Avinurme puiduait

  

Ajalugu

Aastani 1949 oli vald Tartumaa, 1949–50 Jõgevamaa koosseisus. Valla staatus ennistati 13. II 1992.

EE12, 2003; muudetud 2011