Balkani Antant

Baikani Antant, Jugoslaavia, Kreeka, Rumeenia ja Türgi liit, mis sõlmiti Prantsusmaa algatusel Ateenas 9. II 1934. Eesmärk oli säilitada Balkanil Esimese maailmasõja tagajärjel kujunenud jõuvahekorda. Saksa-Itaalia mõju tugevnemine 1930. aastate II poolel halvas Balkani Antanti tegevuse, pärast Teise maailmasõja algust liit lagunes.

EE 1, 1985